Literatura

Cypryja?ski J., Komorowski T., Borawska A., PWN Excel dla mened?era Casebook, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015