dr Tomasz ?ukaszewski

Instytut Informatyki w Zarz?dzaniu

Zak?ad In?ynierii Systemów Informatycznych

konsultacje:  ?roda godz. 8.30 - 10.00

pokój: 12

nr tel.: (91) 444-19-11

e-mail: tomasz.lukaszewski(at)usz.edu.pl