Rozk?ad zaj?? w semestrze letnim 2019

 

Godzina/Dzie?

Poniedzia?ek

?roda

od - do

I tydz. II tydz

 I tydz.

II tydz.

8.30 – 10.00

 

Konsultacje

p. 12

10.00 – 11.45

 IT w mediach

DiZM gr. A

s. 021B

Zarz?dzanie projektami informatycznymi 

lab.

gr. 240 sp.IO

s. 08c

12.00 – 13.45

 

 Zarz?dzanie projektami w mediach DiZM gr A

s.021B

Harmonogramowanie i ?ledzenie projektu

wyk?ad
gr. 440

s.07

Harmonogramowanie i ?ledzenie projektu lab
gr. 440

s.08c

15.30 – 17.00

 Ryzyko przedsi?wzi?? informatycznych

wyk?ad

gr 500 sp. IO

s.07

Ryzyko przedsi?wzi?? informatycznych

wyk?ad

gr 500 sp. IO

s.08c

 

 

Informatyka w
zarz?dzaniu

I rok Zarz, gr. 133

s. 018D