Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019

 

Godzina/Dzień

Poniedziałek

Środa

od - do

I tydz. II tydz

 I tydz.

II tydz.

8.30 – 10.00

 

Konsultacje

p. 12

10.00 – 11.45

 IT w mediach

DiZM gr. A

s. 021B

Zarządzanie projektami informatycznymi 

lab.

gr. 240 sp.IO

s. 08c

12.00 – 13.45

 

 Zarządzanie projektami w mediach DiZM gr A

s.021B

Harmonogramowanie i śledzenie projektu

wykład
gr. 440

s.07

Harmonogramowanie i śledzenie projektu lab
gr. 440

s.08c

15.30 – 17.00

 Ryzyko przedsięwzięć informatycznych

wykład

gr 500 sp. IO

s.07

Ryzyko przedsięwzięć informatycznych

wykład

gr 500 sp. IO

s.08c

 

 

Informatyka w
zarządzaniu

I rok Zarz, gr. 133

s. 018D