Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2018

Godzina/Dzień

Środa

Czwartek

Piątek

od - do

I tydz. II tydz  I tydz. II tydz.

 I tydz.

II tydz.

8.30 – 10.00

 

Information

technologies (W),

gr 190, s.0205

  Informatyka ekon. (lab), gr. 150A, s.021A Informatyka ekon. (lab), gr. 150B, s.021A

10.00 – 11.45

  Informatyka ekon. (lab), gr. 250A, s.105

Informatyka ekon.(lab),

gr. 250B, s.105

  Konsultacje

p. 12

12.00 – 13.45

 

    Informatyka ekon. (lab), gr. 151A, s.021A Informatyka ekon. (lab), gr. 151B, s.021A 
15.30 – 17.00  

Zarządzanie informacją w mediach 

DiZM s.105

   

 

 

Informatyka w
zarządzaniu

I rok Zarz, gr. 133

s. 018D