Konspekt przedmiotu

Cele przedmiotu

Przekazanie wiedzy komputerowym wspomaganiu modelowaniu struktury funkcji i procesów i przedsiębiorstwie.

Metody dydaktyczne

Laboratoria komputerowe z wykorzystaniem systemu ARIS

Treści merytoryczne

1. Wprowadzenie do modelowania działalności przedsiębiorstwa wg
    metodyki ARIS.
2. Modelowanie organizacji:

     Schemat struktury organizacyjnej

3. Modelowanie funkcji:

    Diagram celów.

    Drzewo funkcji.

4. Modelowanie procesów:

    Diagram łańcucha wartości dodanej.

    Diagram eEPC.

    Proces biurowy.

    Proces przemysłowy.

  • 5.  Praca nad projektem zaliczeniowym.