Szkolenia

Zapytanie ofertowe

W zwi??ku z realizacj? projektu B+R og?aszam zapytanie ofertowe, ktrego przedmiotem jest wykonanie prac zwi?zanych ze stworzeniem symulacyjnej gry szkoleniowej. Szczeglowa tre?? zapytania do pobrania tutaj.