Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest projekt zaliczeniowy i aktywna praca na zajęciach.