Technologie informacyjne

Konspekt przedmiotu

Cele przedmiotu

Opanowanie umiętności edycji tekstów oraz wykonywania prostych kalukacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Metody dydaktyczne

Laboratoria komputerowe z wykorzystaniem aplikacji MS Excell.

Treści merytoryczne 

Przetwarzanie tekstów z zastosowaniem edytora MS Word.
Przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel.