Konspekt przedmiotu

Cele przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia i laboratoria komputerowe z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Treści merytoryczne 

Podstawowe metody i techniki planowania projektów - realizacja przykładowego projektu.
Informatyczne wsparcie zarządzania projektami na przykładzie aplikacji MS Project.
Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami. Opracowanie planu, harmonogramu i budżetu przykładowego projektu za pomocą aplikacji MS Project;
Samodzielna praca studentów nad Książką Kontrolną Projektu.