W semestrze zimowym 2018/19 konsultacje odbywaj? si? w czwartki w godz. 13.30-15.00

Wpisy w ?rod? 5.02 w godz. 9.30 - 11.00 gab. 12